Henry je webová platforma propojující systémy CRM, CAE/CAD, PLM, PDM, ERP a další na základě standardizovaného rozhraní.

Henry umožňuje:

  • mnohem snadněji vyhledávat a opakovaně využívat soubory, díly a výkresy
  • sdílet informace o návrhu, automatizovat schvalování a předávání dokumentace
  • uživatelsky konfigurovat přístupy k informacím a datům (konstruktér, operátor, projektový manažer, obchodník, nákupčí, management a další)

Reference:

Od počátku spolupráce byl ze strany firmy WebConsult.cz kladen vysoký důraz na pochopení zadání a našich potřeb jako zákazníka. Několik dnů intenzivně probíhala detailní analýza interních procesů naší firmy a navazující návrhy softwarového řešení. To vše osobně v prostorách naší firmy i na dálku. Tento strukturovaný přístup při definici zadání, a zároveň transparentní záznam dohodnutých parametrů budoucího software nám jako zákazníkovi dalo jistotu ve zdárný výsledek. Samotné programování a tvorba výsledného software pak mělo jasný směr a mantinely. Tento profesionální přístup pro mě osobně i pro mé kolegy byl velkým a milým překvapením. Naše zkušenosti z minulých projektů s jinými firmami tak pozitivní nebyly. Nyní máme funkční a dobře použitelný softwarový nástroj, který zároveň můžeme a chceme s firmou WebConsult.cz v budoucnu dále rozvíjet.

Michal Arnold / Techco-Electrics ETS s.r.o.