Let’s boost your Digitalization Data processing Business

Henry SYSTEM je komplexní nástroj, který zajišťuje centralizaci a strukturovaný přístup k datům.
Ucelené řízení vašeho business case z jednoho místa dostupného odkudkoli.
Henry SYSTEM je platforma, která přináší „boost“ konvenčním firemním systémům.

Potřebujete vyřešit...

… do jakého systému se podívat, když obvykle hledáte informace ve více systémech?
… jak se efektivně dozvědět v jakém stavu je váš projekt?
… kde najít ucelený přehled aktivit s vašimi partnery a klienty?
… jak v jednom systému připravit kalkulaci z aktuálních dat?
… přístup k datům ze všech vašich systémů v reálném čase?
… plánování kapacit, materiálu, servisních úkonů nebo údržby?
… digitalizaci a zobrazení výrobních dat na jednom místě?
… řízení změn napříč systémy?

Henry SYSTEM má možnosti…

 • Case management

  umožňuje komplexní řízení životního cyklu projektu pomocí libovolně konfigurovatelných stavů. Jedná se základní modul platformy, který centralizuje veškerá data k projektu a řídí jej pomocí uživatelských práv a rolí. Tato část systému je volitelně integrovatelná s dalšími systémy.

  Hlavním benefitem je celková správa Case Managementu ve vašich rukou.

 • Kalkulace

  přináší nové možnosti zpřesnění vašich kalkulací. Převezmeme váš kalkulační model, přeneseme jej do databáze, rozšíříme o online data z dalších systémů a vytvoříme kalkulátor vašeho produktu. Bude těžit z benefitu databázového řešení a využívat dat evidovaných v platformě Henry SYSTEM nebo vašem stávajícím informačním systému.

  Hlavním přínosem jsou možnosti sledování změn, aktualizace vstupních dat či neomezené možnosti rekalkulace.

 • PDM

  umožňuje archivaci a řízení přístupů k dokumentům projektu, které následně řídíte:
  stavem / revizemi / přístupem uživatele
  Systém je otevřený i pro externí přístupy pro spolupracující organizace. Benefitem řešení jsou všechny dokumenty vždy po ruce pro Vás a vaše partnery.

  Vytvoř, ulož, sdílej, připomínkuj, reviduj, zobraz data udkudkoliv a na jakémkoli zařízení!

 • Plánování

  zajistí sledování a sběr dat z různých systémů nebo firemních procesů, které sledují cíl efektivního plánování materiálových toků, kapacity lidských zdrojů, plánování a notifikace servisních zásahů dle časových period nebo údržby.

  Hlavním přínosem je celkový pohled na časovou osu zakázky.

 • Vizualizace výroby

  přináší možnost online prohlížení výkresové či jiné dokumentace. Dále umožňuje vizualizaci návodek pro zpracování vodičů, kabelů, hadic nebo trubek operátory v průmyslové výrobě. V neposlední řadě řeší vizualizaci 3D modelů bez nutnosti dalších specifických softwarů.

  Nesporným benefitem je kompletní digitalizace výrobního procesu dle specifických požadavků klienta, spolu s možností uživatelsky definovaného (pohledu) zobrazení dat.

 • CRM

  zajišťuje celkovou evidenci a přehled všech aktivit nebo interakcí s partnery, dodavateli, klienty nebo jinými organizacemi ve vašem oboru činnosti.

  Zobrazuje konfigurovatelné přehledy projektu na základě uživatelských rolí a oprávnění.

  Hlavní přínosem je ucelený přehled činností ve vazbě na projekt, organizace, kalkulace a dokumenty.

Henry SYSTEM
vyplňuje prostor …

Jaká je vaše zkušenost?

 • Od počátku spolupráce byl ze strany firmy WebConsult.cz kladen vysoký důraz na pochopení zadání a našich potřeb jako zákazníka. Několik dnů intenzivně probíhala detailní analýza interních procesů naší firmy a navazující návrhy softwarového řešení. To vše osobně v prostorách naší firmy i na dálku. Tento strukturovaný přístup při definici zadání, a zároveň transparentní záznam dohodnutých parametrů budoucího software nám jako zákazníkovi dalo jistotu ve zdárný výsledek. Samotné programování a tvorba výsledného software pak mělo jasný směr a mantinely. Tento profesionální přístup pro mě osobně i pro mé kolegy byl velkým a milým překvapením. Naše zkušenosti z minulých projektů s jinými firmami tak pozitivní nebyly. Nyní máme funkční a dobře použitelný softwarový nástroj, který zároveň můžeme a chceme s firmou WebConsult.cz v budoucnu dále rozvíjet.

  Michal Arnold Techco-Electrics ETS s.r.o.
 • I need my suppliers to deliver. I need quick, reliable, usable results not weeks of planning and tons of documents. WebConsult.cz’s approach using quick deliverables lead to a fully-functional multi-language system in a record time. Absolutely easy to use administration, its scalability as well as superb response time of WebConsult.cz’s team were the key success factors. They simply get things done.

  Petr Hýl HYL s.r.o.

Proč WebConsult.cz?

Již více než 25 let vyvíjíme webové aplikace postavené na míru potřebám a přáním zákazníků.

Naším cílem je zefektivňovat Vaši práci při zohlednění potřeb Vašich zákazníků.

Jsme procesně orientování dataři, kteří vnímají nevyřešený prostor na propojení jednotlivých systémů (SW) do jednoho zobrazovacího prostředí.